I en värld där förutsättningarna för att göra affärer kan förändras över en natt, får varje beslut allt större betydelse. Företag som inte har förmågan att reagera på omvärlden kommer helt enkelt att slås ut på sikt. Vi har redan sett flera exempel där världsföretag som alla trodde på, snabbt gick under. Bolag där all information fanns, men där det tog för lång tid att vaska fram just de delar som var väsentliga för att ta rätt beslut.
För att hänga med i dagens snabba förändringstakt och för att stå ut i den hårdnande konkurrensen, ökar kraven på beslutsfattandet. Problemet med dagens beslutsstöd är ofta inte informationen i sig. Tvärtom. Informationsflödet i alla företag växer enormt och människor på alla nivåer i företagen upplever att de överinformeras. Utmaningen ligger i att ha interna processer och IT-stöd för att skapa beslutsstöd med relevant information i real-tid. Och det är just ett sådant system som Cue Decision Maker® är. Läs mer

     

Varför utveckla ledningsprocessen?

För att snabbare anpassa sig i en värld som blir alltmer komplex, föränderlig och oförutsägbar

För att överleva på sikt måste vi minst bibehålla vår relativa styrkeposition, vilket i sig ställer stora krav
För att snabbare fånga och genomföra strategiska nyckelprojekt med hög kompetens
För att frigöra tid så att allt fler kan utveckla sin kompetens, bidra och bli mer delaktiga i affärskritiska och affärsstrategiska projekt
För att interna och externa strukturer ändras, ägar- och chefsbyten, katastrofer och skandaler inträffar regelbundet
 
Källa: Djupintervjuer med lednings- och planeringsansvariga för 10 av Sveriges största företag,