Till startsidan
 
       Grundar du dina beslut på gammal skåpmat?  
 


  Grundar du dina beslut på gammal
  skåpmat?

  Hamnar alla dina beslut i
  långbänk?

  Är dina beslut kraftlösa?

  Så fungerar Cue Decision Maker®

  Allt tillgängligt från webben

  Tekniska fakta

  Fem exempel

  Så köper du Cue Decision Maker®

  Broschyr i pdf-format (3 Mb)

 


Cue Decision Maker® ger dig information långt före alla andra.

Med Cue Decision Maker® bevakas externa och interna informationskällor (databaser, dokument, e-post, nyhetsbrev och Internet) automatiskt. Tusentals interna och externa källor observeras. När förändringar inträffar hämtas, filtreras och tolkas informationen och skickas omedelbart till den grupp som har ansvar för frågan.

För att detta ska fungera måste bevakningen ta sin utgångspunkt i strategiskt viktiga frågor. Cue Decision Maker® ser sedan till att varje beslutsfattare alltid har rätt information tillgänglig och uppdaterad. Informationen presenteras överblickbar och i rätt sammanhang. Manuella kompletteringar är självklart viktiga och möjliga med Cue Decision Maker®.

Det är inte ovanligt att det finns några miljoner dokument som på något sätt svarar mot en strategisk viktig fråga. Av denna informationsvolym kan ca 10% vara relevant information det vill säga ca 200 000 dokument, men endast några fåtal dokument är av stort intresse och har stort nyhetsvärde för en person som är insatt i frågan. Genom våra programsystem automatiseras till stora delar denna process och endast några promille av det totala antalet dokument visas. Dokumenten presenteras direkt på din dator, överskådligt och i rätt sammanhang.