Till startsidan
 
       Hamnar alla dina beslut i långbänk?  
 


  Grundar du dina beslut på gammal
  skåpmat?

  Hamnar alla dina beslut i
  långbänk?

  Är dina beslut kraftlösa?

  Så fungerar Cue Decision Maker®

  Allt tillgängligt frnå webben

  Tekniska fakta

  Fem exempel

  Så köper du Cue Decision Maker®

  Broschyr i pdf-format (3 Mb)

 


Cue Decision Maker® ger dig verktygen för att snabbare komma till beslut.

Under 2002 utförde vi en studie med Sveriges största företag. Resultatet är entydigt. Stora ekonomiska värden är relaterade till hur effektiv företagets informations- och beslutsprocess är. Företagen i vår undersökning rapporterar om årslånga och sekventiella planeringscykler med litet handlingsutrymme när viktiga förändringar inträffar. 80-90 % av deras information, som ligger till grund för strategiskt viktiga beslut är ostrukturerad. Informationen är otillgänglig och går inte att hitta i sitt rätta samanhang. Med Cue Decision Maker® får alla berörda personer löpande tillgång till relevant information om händelser och beslutsvillkor. Företagets beslutspolicy, dokument och spelregler finns tillgängliga tillsammans med informationen.

Ett tiotal funktioner gör det möjligt att analysera, komplettera, bearbeta och samarbeta kring viktiga frågor. Vid sidan om omfattande funktioner och specifikt stöd för arbetet under informations- och beslutsprocessen finns dessutom funktioner för att underlätta samarbetet. Kommentarer, gruppdiskussioner, dokumentmallar, checklistor och ramverk kan kopplas till specifika frågeställningar.

Cue Decision Maker® ger stöd för att koppla relevant information till prioriterade områden och säkerställer att det finns beslutsunderlag och beslutsvillkor tillgängliga för beslut nu eller när tiden är mogen.