Till startsidan
 
       Är dina beslut kraftlösa?  
 


  Grundar du dina beslut på gammal
  skåpmat?

  Hamnar alla dina beslut i
  långbänk?

  Är dina beslut kraftlösa?

  Så fungerar Cue Decision Maker®

  Allt tillgängligt från webben

  Tekniska fakta

  Fem exempel

  Så köper du Cue Decision Maker®

  Broschyr i pdf-format (3 Mb)

 


Cue Decision Maker® hjälper dig dokumentera och verkställa beslut.

Rätt information och en effektiv beslutsprocess är grunden för ett riktigt beslut. Men ett beslut ska inte bara tas. Det ska genomföras också. Även här krävs olika metoder och verktyg för att säkerställa ett effektivt genomförande av olika beslut. Cue Decision Maker® ger möjlighet att säkerställa detta.

Det är också ett verktyg för att snabbt sprida beslutet. En ökad medvetenhet och tillgänglighet till olika beslut och dess konsekvenser ökar inte bara insikt och delaktighet utan också viljan att agera och genomföra beslutet i tid.

Mer basala verktyg i systemet ger dig tidsplaner, måldokument, och vilka som är ansvariga. Det finns verktyg som varnar om ett beslut äventyras och som gör det lätt att spåra var genomförandeprocessen stannat av. Allt för att säkerställa att beslut genomförs.

Cue Decision Maker® samlar alla beslutsunderlag och beslut i ett ”beslutsminne”. Här finns allt från den utlösande händelsen till kompletterande information, analyser och värderingar. Det är lätt att glömma bort vad man en gång bestämde sig för.