Till startsidan
 
       Så fungerar Cue Decision Maker®  
 


  Grundar du dina beslut på gammal
  skåpmat?

  Hamnar alla dina beslut i
  långbänk?

  Är dina beslut kraftlösa?

  Så fungerar Cue Decision Maker®

  Allt tillgängligt från webben

  Tekniska fakta

  Fem exempel

  Så köper du Cue Decision Maker®

  Broschyr i pdf-format (3 Mb)

 


Genom omfattande företagsstudier har vi funnit att företag driver sina beslutsprocesser på ungefär samma sätt. Vi har utformat Cue Decision Maker® för att stödja denna universella beslutsprocess. Information från alla interna och externa informationskällor hämtas, sorteras, filtreras, sprids och bearbetas till rätt beslutsfattare och expertteam. Alla blir automatiskt informerade när viktiga händelser inträffar. Det finns programstöd för att uppmärksamma, analysera och bearbeta viktig information på egen hand eller tillsammans med andra.

Cue Decision Maker® förser beslutsfattare och experter med olika verktyg för att uppnå ett effektivt beslutsflöde. Rätt information, samarbete, ramverk och beslutsvillkor anpassas till den givna situationen och tidigare erfarenheter.

Ett flöde etableras beroende på den uppkomna situationen, där experter och beslutsfattare kan samarbeta på ett systematiskt sätt från det att en händelse inträffar till dess att ledning och experter är mogna att fatta beslut. Allt eftersom beslutsprocessen förändras aktiveras olika funktioner.

I Cue Decision Maker® ingår stöd för att följa upp och säkerställa genomförandet av beslut. Information om tidigare beslut, beslutsvillkor och andra ramverk visas i rätt sammanhang. Tidigare kontakter och beslut presenteras automatiskt. Informationen kan analyseras och betraktas med en aggregerad eller speciella vy för ett specifik företag, avdelning, produkt, land, process, funktion eller annat urvalskriterium.

Med enkla verktyg kan besluten kommuniceras. Ökad insikt och medvetande hos berörda underlättar genomförandet. På detta sätt stödjer Cue Decision Maker® uppföljning och implementering av viktiga beslut.