Till startsidan
 
       Allt tillgängligt från webben  
 


  Grundar du dina beslut på gammal
  skåpmat?

  Hamnar alla dina beslut i
  långbänk?

  Är dina beslut kraftlösa?

  Så fungerar Cue Decision Maker®

  Allt tillgängligt från webben

  Tekniska fakta

  Fem exempel

  Så köper du Cue Decision Maker®

  Broschyr i pdf-format (3 Mb)

 


Cue Decision Maker® gör allt detta tillgängligt via Internet. Säkert och kopplat till olika behörigheter, oberoende av var och när beslutfattaren ansluter sig fås tillgång till samma, översiktliga information. På kontoret eller från hemmet, Tokyo eller Vimmerby kan välinformerade beslut analyseras, eskaleras och kommuniceras – i realtid.

En skräddarsydd standardlösning
Cue Decision Maker® anpassas till er koncernpolicy samt ditt företags arbetssätt och spelregler för att verkligen göra nytta. Men för att hålla nere kostnader och leveranstid har vi samlat ihop delar som är generella för de flesta företag. Anpassning görs enkelt för det som är unikt för ert företag. Genom olika inställningar anpassar vi verktyget till varje företags specifika behov.