Till startsidan
 
       Så köper du Cue Decision Maker®  
 


  Grundar du dina beslut på gammal
  skåpmat?

  Hamnar alla dina beslut i
  långbänk?

  Är dina beslut kraftlösa?

  Så fungerar Cue Decision Maker®

  Allt tillgängligt från webben

  Tekniska fakta

  Fem exempel

  Så köper du Cue Decision Maker®

  Broschyr i pdf-format (3 Mb)

 


Arbetet påbörjas normalt med en work-shop för att fastslå de frågeställningar som inledningsvis skall belysas. Föreslagna områden värderas från olika kriterier och något eller några områden väljs ut. Under eller i anslutning till denna workshop sammanställs existerande informationskällor, informationsflöden och arbetssätt. Omfattningen beror givetvis på valt område och rådande situation. Därefter börjar informations-insamlingen. Uppkoppling sker till olika informationskällor och testkörningar genomförs. Anpassning till verksamhetskrav och tekniska plattformar påbörjas normalt efter första workshopen. Kompletterande analyser och undersökningar utför du själv eller tillsammans med Cue. Vid en andra workshop verifieras och valideras information och arbetssätt. Målsättningen är att komma igång med Cue Decision Maker® redan vid detta tillfälle för en begränsad grupp.

Cue Decision Maker® är ett IT-stöd där Cue medverkar i installation och säkerställer så att det interna och externa informationsflödet fungerar. Om du vill medverkar Cue med att etablera och vidareutveckla informations- och beslutprocessen i den takt som passar just dig.