Till startsidan
 
    Om företaget   Våra kompetenser  
 


  Vår målsättning

  Våra kompetenser

 


Lite förenklat säger vi att vi på Cue har fyra typer av kunskaper och erfarenheter.

Några av oss har jobbat som chefer och managementkonsulter åt företagsledningar i många år med strategisk, ekonomisk och operationell styrning. Där har vi lärt vilka hot och möjligheter näringslivet brottas med i dag.

Andra är besatta av informations-hantering och möjligheterna med nya informationsteknologier. Vi jobbar med informationsanalys och informationsmodellering. Vi har insikt kring det senaste på marknaden inom sökteknologi, business intelligence-verktyg och informationsstyrning. Hur man hanterar och systematiserar väldigt stora informationsmängder.

Vissa är experter på web-gränssnitt. Att göra IT-stöd lätta att använda och förstå. Vår målsättning med Cue Decision Maker® är att användargränssnittet ska kunna förstås intuitivt så att ingen utbildning ska behövas.

Och till sist så jobbar några av oss som IT-specialister. Vi har en lång historia inom teknisk projektledning och systemutveckling av affärskritiska system. Allt vi gör ska fungera så smidigt som möjligt. Att bygga en programplattform som är kompatibel och användbar i de flesta datamiljöer.

Vi tycker att denna korsning av kompetenser skapar en unik kunskaps- och erfarenhetsbank. Den banken har gjort det möjligt för oss att utveckla och leverera ett IT-stöd för besluts- och informationsprocesser som fungerar och faktiskt gör nytta.

Några exempel på företag som vi på olika sätt har assisterat i olika ledningsfrågor är bland andra Sandvik Coromant, Skandia, Bure, Industrifonden, Nordic Capital, Telia, Ericsson, Ericsson Global Services, Industrifonden, Manpower, Länsförsäkringar, GE Capital, Ernst & Young, Diligentia, Feelgood, Vattenfall, TietoEnator och SAS.